ฝรั่งเยอรมันโดนพาไปเย็ดที่บรรไดและเย็ดต่อที่ข้างทาง